ภาพบรรยากาศการพบปะหารือ “สภากาแฟ” ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า