รายงานระดับน้ำ แม่น้ำเจ้ายาหน้าสถานีสูบน้ำดิบ

และค่าความเค็ม

ประจำวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา (MSL) ค่าความเค็ม (g/l) เช็คเวลา
1-02-63 0.40 0.13 10.00 น.
2-02-63 1.10 0.13 10.00 น.
3-02-63 0.40 0.13 10.00 น.
4-02-63 0.70 0.13 10.00 น.
5-02-63 1.03 0.13 10.30 น.
6-02-63 0.90 0.13 10.30 น.
7-02-63 1.00 0.13 10.00 น.
8-02-63 0.60 0.13 10.00 น.
9-02-63 0.50 0.13 10.00 น.
10-02-63 0.70 0.13 10.00 น.
11-02-63 0.80 0.12 10.00 น.
12-02-63 0.90 0.12 10.00 น.
13-02-63 0.90 0.12 10.00 น.
14-02-63 0.60 0.12 10.00 น.
15-02-63 0.60 0.13 10.00 น.
16-02-63 0.20 0.13 10.00 น.
17-02-63 0.80 0.13 10.00 น.
18-02-63 0.90 0.12 10.00 น.
19-02-63 1.20 0.12 10.00 น.
20-02-63 1.00 0.13 10.00 น.
21-02-63 0.90 0.12 10.00 น.
22-02-63 0.80 0.12 10.00 น.
23-02-63 0.80 0.12 10.00 น.
24-02-63 0.60 0.12 10.00 น.