สำนักงานใหญ่ไฮเทค

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ 395 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532003032


02-237-8111-15


02-237-8111-16


hitech@hitechindustrialgroup.com