สำนักงานใหญ่ไฮเทค

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ 395 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532003032


02-237-8111-15


02-237-8111-16


hitech@hitechindustrialgroup.com

ไฮเทคอยุธยา

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)
99 หมู่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160


035-350-144-5
035-350-142


035-350-146


hitech-estate@hotmail.com