ไฮเทคอยุธยา

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

035-350-144-5 035-350-142

035-350-146

hitech-estate@hotmail.com